Archive for July, 2010

Unde pot să-mi câştig existenţa cinstit?

Am fi dorit să vă îndrumăm să găsiţi un loc de muncă. Din nefericire, în comună nu am identificat nici o unitate de producţie funcţională, nici un angajator serios care să ofere perpective reale bălăbăneştenilor.

Odată localnicii aveau opţiuni! Exista(u) o fabrică de prelucrare a strugurilor şi fructelor(MAT), o staţie de preparare a asfaltului, câteva unităţi agricole (pepinieră, două-trei ferme bine structurate), un atelier mecanic, un parc de utilaje agricole, două brutării, sute de hectare de vii, livezi, clădiri în diferite stadii de execuţie, etc. Sistemul nu era unul fericit căci era centralizat şi lipsit de performanţă însă omul avea un loc de muncă, respectiv un venit care să-i poată acoperi cheltuielile.

Au trecut douăzeci de ani. Prin unităţile menţionate mai sus bate vântul. La unele au dispărut până şi gardurile, altele au fost “privatizate” pe hârtie – totul este în paragină. Cu excepţia unei unităţi de prelucrare a cerealelor şi o staţie de benzinarie ce au funcţionat o perioadă de timp relativ scurtă(investiţie privată) nu am construit  nimic.  Efectul dispariţiei acestor locuri de muncă este catastrofal  pentru comunitate. Cei în putere, cu spirit de iniţiativă au părăsit Bălăbăneştiul alegând marile aglomerări urbane.  Mare parte din tinerii rămaşi îşi îneacă neputinţa în birturi, resemnându-se. Ici şi colo încercări timide ale intreprinzătorilor privaţi dau totuşi o nuanţă de viaţă comunei. Investitorii serioşi ne-au ocolit! Oare de ce?

Autor: Florin Munteanu

La ce poate duce lipsa de comunicare?

Într-o perioadă când internetul a devenit indispensabil, când fără utilizarea acestui mijloc de comunicare practic nu exişti, unele administraţii i-au înţeles utilitatea şi s-au reorientat  profitând de beneficiile oferite: transparenţă, viteză rapidă de comunicare, economii, arie de acoperire uriaşă, etc.

Aleatoriu, am realizat cercetări pentru a identifica câteva localităţi care utilizează internetul ca instrument de comunicare între primărie şi cetăţean(turist, investitor,..). Am căutat în regiuni diferite ale ţării (în cazul de faţă judeţele Maramureş, Prahova, Suceava şi Galaţi) pagini de prezentare a unor comune similare cu Bălăbăneştiul. Fără a comenta vă las pe d-voastră să accesaţi site-urile localităţilor Şişeşti(Maramureş), Cornu(Prahova), Corod(Galaţi) şi Drăguşeni(Suceava) pentru a înţelege de ce la Bălăbăneşti nu sunt locuri de muncă, nu există o strategie pe termen mediu de dezvoltare a comunei, nu evoluăm.

http://www.sisesti-mm.ro/

http://www.primariacornu.ro/

http://www.primariacorodgl.ro/index.html

http://www.primaria-draguseni.ro/

Notă: În 2004 când satele Rădeşti şi Cruceanu s-au separat de Bălăbăneşti, la vot(sunt multe semne de întrebare privind corectitudinea lui), localnicii au motivat( pe bună dreptate) distanţa prea mare între primărie şi localităţile lor precum şi ignoranţa autorităţilor. Dacă actualul primar al Rădeştiului(pe atunci viceprimar al comunei Bălăbăneşti d-l Porumb) oferea consultanţă la Rădeşti consătenilor utilizând mijloace moderne de comunicare fondurile ce vor fi învestite în noua Primărie din Rădeşti puteau fi dirijate spre alte necesităţi ale comunităţii. Astăzi lipsa eficienţei şi dublarea numărului de personal în administraţie este plătită scump de fiecare dintre noi printr-o taxare excesivă impusă de la centru. Dacă în locul impunătorului sediu de Poliţie al comunei Rădeşti se realiza o sală de sport pentru tineri şi copii sau o hală pentru împachetat fructele şi legumele sătenilor beneficiile comunităţii erau evidente.

Cu cât birocraţia şi segmentarea comunităţilor vor creşte cu atât buzunarul celui ce efectiv produce va fi mai afectat.

Autor: Florin Munteanu

Primăria Conservă

De ceva vreme foarte mulţi cititori ne semnalează faptul că Primăria Bălăbăneşti, instituţia care ar trebui să fie aproape de cetăţean devine pe zi ce trece o organizaţie tot mai opacă, ermetică, străină de interesele locuitorilor comunei. Mulţi cetăţeni din comună şi din afară nu prea înţeleg acest tip de administraţie lipsit de viziune şi perspective reale de dezvoltare a localităţii. Locuitorii ne spun că nu există şi nu a existat niciodată o intenţie clară a autorităţilor de atragere a investitorilor, de valorificare a resurselor şi produselor locale, de atragere şi susţinere a personalului calificat în domenii cheie (sănătate, educaţie, cultură, sport) în comună. Zadarnic construim o grădiniţă nouă(unde nu trebuie, adică pe singurul teren de sport mai acătării din comună) dacă numărul copiilor în localitate a scăzut semnificativ şi este într-un trend descendent continuu!

Ceea ce amplifică cel mai mult confuzia şi nedumerirea bălăbăneşteanului este lipsa de comunicare pe canalul Primărie – Cetăţean. Nu numai că bălăbăneştenii nu ştiu ce se întâmplă în localitatea lor dar nici măcar nu sunt consultaţi cu privire la deciziile luate de instituţie, respectiv consiliul local. Dar cine sunt consilierii? Ce contribuţii, luări de poziţii, proiecte au sau susţin ei? Greu de spus, atâta timp cât nici măcar nu-i cunoaştem! Ne-am obişnuit de ani de zile să dăm vina pe primar, premier sau preşedinte. Nu-i disculpăm dar nici nu le putem atribui toate nereuşitele. Dacă fiecare din noi s-ar implica mai mult în procesul de decizie, ar veni cu propuneri, ar da dovadă de spirit civic cred c-am reuşi să destupăm Primăria Conservă.

Notă: Vor veni iar alegerile locale. Mersul cu portavochea prin comuna nu va mai ţine! Aviz PNL! Donaţiile exotice – ceasuri, pixuri, căldări şi celulare, nu vor mai atrage votantul! Aviz PSD şi PD-L! Nici măcar suta de grame a consevatorilor nu va mai lua minţile alegătorului. Va veni timpul proiectelor şi a oamenilor cu caracter, căci Bălăbăneştiul este sat de răzeşi, nu de dobitoace. 

Autor: Florin Munteanu

Pe urmele bălăbăneştenilor – profesor doctor inginer Florin-Teodor Tănăsescu

Florin Tănăsescu , n.12 aprilie 1932, Bârlad. Străbunici Gheorghe I. Taşcă şi Maria(Marghioala) Dabija – Bălăbăneşti. Bunici Natalia Taşcă şi Toader Dragomir.

Urmează cursurile Colegiului Naţional Sfântu Sava din Bucureşti (1943—1951) şi absolvă in anul 1956 Facultatea de Electrotehnica a Politehnicii Bucureştene. Susţine Teza de doctorat in domeniul “Mäsurărilor Electrice” şi obţine titlul de Dr.ing. al Politehnicii Ghe. Asachi din Iaşi (1968).

Din anul 1956 lucrează în domeniul cercetarii ştiintifice, parcurgând succesiv toate treptele de consacrare ştiinţifică, devenind din anul 1969 Director General al Institutului de Cercetare pentru Industria Electrotehnică (ICPE), institut angrenat în mari proiecte naţionale, precum cele legate de dezvoltarea industriei electrotehnice, realizarea echipamentelor pentru forajul terestru şi marin, metroul Bucureştean, acţionările electrice pentru tracţiune, ciment, materiale electrotehnice.

Domeniile principale de activitate ştiinţifică proprie, sunt: aparatajul de înaltă tensiune şi tehnicile de mäsurare, tehnica tensiunilor inalte, electrostatica şi aplicaţii, descärcäri parţiale in sistemele de izolaţie solide şi lichide. Este autor a peste 130 lucräri ştiinţifice publicate in tarä şi strãinãtate, 14 cãrţi şi 35 brevete semnificative înregistrate în ţarà şi în diverse ţäri ale lumii.

În paralel cu activitatea de cercetare ştiinţifică, este profesor universitar susţinând la Universitatea Politehnica din Bucureşti şi Universitatea “Valahia” Târgovişte, cursuri in domeniul Electrotehnologiilor şi al Surselor noi de energie, Utilizarea energiei; conduce teze de doctorat in domeniul Electrotehnologiilor. Este Dr. Honoris Causa la Universitatea de Stat Valahia din Târgovişte.

Preşedinte al Comitetului Electrotehnic Roman (CER), este membru a numeroase organisme intemationale: Asociaţia Inginerilor Electricieni din SUA (IEEE), Comisia Electrotehnică Internaţională (CEI), Asociaţia Europeană de Terminologie (EAT).

A coordonat la nivel naţional politicile de cercetare ştiinţifică în cadrul Consiliului Naţional pentru Ştiinţă şi Tehnologie (1985-1987) şi în Ministerul Cercetärii şi Tehnologiei (1992-1996).

Laureat al Premiului “Traian Vuia” al Academiei Române, este decorat cu “ordine şi medalii” româneşti şi sträine pentru merite în activitatea de cercetare ştiinţificä.

Este Membru de onoare al Academiei de Ştiinţe din Republica Moldova.

Surse: Academia de Ştiinţe Tehnice din România şi Wikipedia

Destinul lui Beethoven

Ludwig van Beethoven s-a născut în ziua de 16 decembrie 1770 la Bonn, în apropiere de Koln, în mansarda unei căsuţe modeste. Ca şi Niccolo Paganini  a avut o copilărie nefericită, fiindu-i deseori exploatat talentul muzical de către tatăl său ce-l prezenta în public ca pe un copil minune. La vârsta de patru ani era încuiat într-o cameră fiind forţat să lucreze până la epuizare. La doar unsprezece ani cânta în orchestra unui teatru, doi ani mai târziu era organist.

Deşi a fost privat de bucuriile copilăriei, silit să plece din Bonn,  Beethoven nu şi-a uitat locurile natale rememorând amintirile duioase, pline de culoare, ale acelor vremuri apuse. Copleşit  de farmecul văii Rinului, de frumuseţea şi misterul bătrânului fluviu, Beethovan nutreşte o reîntoarcere pe meleagurile copilăriei. Din nefericire aceste locuri vor rămâne doar nostalgii, căci marele Beethoven avea să-şi petreacă aproape întreaga existenţa la Viena, fără să mai apuce să-şi vadă visul cu ochii.

Ludwig van Beethovan este cunoscut de majoritatea publicului ca un compozitor genial, un pianist desăvârşit ; puţini fiind cei care au încercat să înţeleagă şi desluşească personalitatea complexă a marelui artist. Dincolo de creaţia sa artistică omenirea avea să îmbrăţişeze puritatea, modestia şi curajul unui om de o simplitate şi bunătate nemaîntâlnite. La cinsprezece ani Beethoven conştientiza fatalitatea morţii („Biet om, cel care nu ştie să moară! N-aveam decât cinsprezece ani şi  ştiam lucrul ăsta”), ca mai târziu apelând la Divinitate să-şi înfrunte eroic destinul sacrificându-şi existenţa pe altarul artei, pentru a bucura sufletele celorlalţi. Pe o filă din notiţele sale scria: „Supunere, supunere deplină în faţa ursitei ; nu ţi-e dat să trăieşti pentru tine, ci doar pentru alţii ; singurul izvor de fericire pentru tine este arta. O, Doamne dă-mi putere să mă pot birui!” Tragediile sale lăuntrice, zbuciumul său necontenit, suferinţa îndurată de pierderea graduală a auzului(între 1796 şi 1800, surzenia s-a agravat, Beethoven percepând sunetele joase mai bine decât cele înalte), orgoliul şi patriotismul aveau să se reflecte atât în creaţia muzicală cât mai ales în definirea completă a caracterului artistului. Beethovan ignoră barierele lumeşti proclamându-şi victoria în sonatalele(„Sonata cu marş funebru”, „Sonata lunii”, „Sonata a doua”- 1802) şi simfonia(„Simfonia a doua – 1803”) rod al trăirilor sale lăuntrice şi geniului său(„În multe din aceste lucrări te surprinde vigoarea şi stăruinţa ritmurilor de marş şi de luptă”- Romaine Rolland ). 

În 1806 Beethoven avea să cunoască dragostea, „iubita nemuritoare” fiind Therese von Brunswick căreia avea să-i dedice visătoarea sonată op. 78.(1809). Au fost patru ani de linişte, de împăcare a geniului artistului cu formele valoroase şi apreciate ale predecesorilor săi.

Un an mai târziu, Beethovan este iarăşi singur. Mântuit de dragoste şi ambiţie, călăuzit de încrederea în propriile sale forţe, de temperamentul său impulsiv şi sălbatic Beethoven  trăieşte visul oricărei fiinţe pământe – independenţa totală într-o lume predestinată geniilor. Bettina Brentano îl descria pe Beethoven marelui poet Goethe: „ Când l-am văzut prima oară, tot universul parcă s-a mistuit în clipa aceea ; Beethoven m-a făcut să uit lumea întreagă şi chiar pe tine, o, Goethe… Nu cred că mă înşel afirmând că omul ăsta a depăşit cu mult civilizaţia modernă.”

Urmează o perioadă nefastă în viaţa marelui artist. Greutăţile financiare îl macină. Viaţa artificială, mondenă a Vienei venea în contradicţie cu gustul şi  libertatea de expresie a artistului. Ignorant de societatea vieneză, închis în sine, titanul nemuritor al pianului se reculege în natură, la ţară din zori şi până-n seară(„Prea Puternice! În pădure mă simt fericit – fericit în pădure – unde fiecare copac grăieşte prin tine. Doamne ce minunăţie! În pădure, pe dealuri – e linişte, linişte spre a te slăvi!”)

Şi totuşi Beethoven nu uită şi nu iartă ignoranţa Vienei. Pe 7 Mai 1824 a avut loc pentru prima dată în acest oraş, audiţia „Missei în Re” şi a „Simfoniei a noua”. Viena a fost zguduită din temelii. Simfonia a declanşat o atmosferă incendiară fiind nevoie de intervenţia poliţiei pentru a opri  manifestaţiile din oraş. Din oceanul de tristeţi şi fărădelegi al omenirii Beethoven a ridicat şi revărsat peste eternitate „Oda Bucuriei”. Concertul nu-i va aduce însă nici un folos material. Soarta-i fusese scrisă. În toiul unei furtuni, purtat de fulgerul Divinităţii avea să părăsească această lume nerecunoscătoare(26 martie 1827). Mâna unui străin avea să-i închidă ochii pe un pat plin de mizerie şi suferinţă.

Din cugetările lui Beethoven:

„Nu există nimic mai frumos decât să te apropii de Dumnezeire şi să răsfrângi lumina ei asupra neamului omenesc.”

„Liberatatea şi progresul constituie nu numai ţelul artei, dar şi al întregii vieţi.”

„Propovăduiţi copiilor voştri virtutea ; numai ea poate să-ţi dea fericirea nicidecum banii. O spun din experienţă…”

„Aşa cum se desfăşoară politica europeană, e imposibil, în condiţiile actuale, să faci ceva fără Bani şi fără Bănci”(anul 1819)

„În cincizeci de ani vor fi peste tot numai republici”(anul 1819)

Notă: Materialul prezentat mai sus reprezintă o succintă prezentare a vieţii celebrului compozitor Ludwig van Beethoven având la bază notiţe din lucrările „Viaţa lui Beethoven” – autor Romain Rolland şi „Convorbiri cu Goethe” – autor Johann Peter Eckermann.

Autor: Florin Munteanu

La adresa de mai jos puteţi asculta superba compoziţie a lui Ludwig van Beethoven – „Simfonia a noua”.

http://www.youtube.com/watch?v=_-mvutiDRvQ&feature=related

Daniela Gîfu despre Hanna Bota

Maria din Magdala

În viaţă avem parte de momente care ne îmbogăţesc spiritual mai mult decât reuşim, poate, în tot traiectul ei. Aşa s-a întâmplat cu mine, când mi s-a oferit ocazia să citesc cartea Hannei Bota, „Maria din Magdala”.

Este vorba, aşa cum apare scris şi în prolog, despre iubire, o iubire tridimensională (telurică, raţională, spirituală) – care poartă un singur nume – DUMNEZEU.

Miruna, în dorinţa ei de a deveni un arhitect renumit, se caută de fapt pe ea însăşi. Este o căutare karmică, ce o însoţeşte peste tot, dar pe care abia pe tărâmul sfânt o conştientizează cu toată fiinţa. Unde altundeva…?!

Asocierea numelui Miruna de cel al Mariei poate fi privită, în cele din urmă, ca fiind cheia acestei cărţi. Pentru mine semnifică împlinirea iubirii prin sacrificiu, asemenea Mariilor din Noul Testament, care nu şi-au aflat liniştea eternităţii decât prin puterea sacrificiului.

Să ne amintim de Sf. Fecioară Maria care, încă de la venirea ei pe lume – când Sfinţii Părinţi Ioachim şi Ana erau îmbătrâniţi de ani şi de povara sterilităţii -, a avut destinul însemnat, fiind dăruită de la fragedă pruncie Casei Domnului. Şi în curăţie a trăit până la sfârşitul vieţii ei pământene, dăruindu-şi singurul Fiu spre mântuirea neamului omenesc…

Dar volumul de faţă ne trimite spre o altă Maria, Maria Magdalena, al cărei destin pare a-l reface, într-un anume fel, eroina cărţii.

Romanul este structurat în cinci părţi:

Prima parte – numită Haţorul – ne dezvăluie misterul alegerii Mirunei de a călători pe plaiurile canaaniene. Tânăra de 27 de ani, cu o structură fizică delicată, se lasă antrenată de provocarea regăsirii propriului EU, după parcurgerea unui lanţ însemnat de eşecuri amoroase. Entuziasmul manifestat în munca ei de arheolog îl copleşeşte pe cel care o va însoţi cu toată dăruirea, în căutarea ei până la înălţarea dezrobitoare. „Înşelătorul” Iacob va şti să descopere şi să stingă „amărăciunea” Mirunei, care acum pătrunde în labirintul revelaţiilor mântuitoare.

Iacob realizează misiunea Mirunei, îndrăznind să o numească naghid (trimis al Domnului) şi vrea să facă parte din „oastea” ei nevăzută, de entităţi care o vor îndruma pe calea înţelepciunii universale.

Partea a doua – Ierusalimul teluric – ne relevă cea de-a doua viziune a Mirunei, viaţa Mariei Magdalena, aici cu numele de Miriam. Într-o descriere emoţionantă a sacrificiului perpetuu, trăit de Miriam, descoperim naiva fetişcană ispitită să guste din dulceaţa amorului cu cel care ar fi trebuit să o îndrume pe calea aleasă, „bunul” Shimon. Aici identificăm semnificaţia mirului, care este, în egală măsură, simbolizat atât ca preţ al deflorării infantilei „mieluşeli”, cât şi ca dovadă a credinţei şi iubirii absolute pentru Hristos.

Miruna, în delirul febrei, înţelege din secvenţele retrăite din viaţa lui Miriam că trecutul vrea să fie dezvăluit şi îndreptat prin chiar însăşi sacrificiul ei.

Vieţile celor două eroine seamănă uluitor de mult. Dăruirea în braţele fariseului Shimon devine la fel de neîngăduită ca şi cea trăită de Miruna cu preotul romano-catolic Teofil. Cele două iubiri sunt în egală măsură atât divine (datorită purităţii amoroase dăruite de cele două tinere femei, Miriam şi Miruna), cât şi luciferice (prin încălcarea jurămintelor castităţii de cei doi bărbaţi, Shimon şi Teofil).

Partea a treia – Magdala – pătrunde şi mai adânc în înţelegerea semnificaţiei febrei Mirunei şi a rolului ei misionar. Ajunsă, alături de Iacob, în satul Azariyeh, cunoscut ca Vechea Betanie, va pătrunde şi mai mult în viaţa lui Miriam, care ne apare drept Maria Magdalena, sora lui Lazăr şi a Martei. Neputinţa Mirunei se adânceşte şi, totodată, se risipeşte o dată cu ultima ei iubire, trăită alături de Iacob. Acesta, în braţele Mirunei, rezonând neaşteptat cu lumea ei interioară, în ciuda deciziei de a nu se mai căsători nicicând (era văduv de şapte ani), simte nevoia prezenţei ei permanente.

Miruna conştientizează viaţa uşoară pe care a trăit-o, asemenea lui Miriam, care alesese acest defăimător drum în locul ruşinii judecării pe nedrept a familiei ei de către comunitatea, cu legi foarte aspre, în care trăiau.

Desfrâul existenţei ei este încununat cu acelaşi parfum al virginităţii pierdute (mirul), primit, ironie!, tocmai de la unul dintre cunoscuţii lui Shimon. Acum mirul ne va conduce în misterul iubirii biblice, consemnat şi analizat şi de alţi iubitori ai condeiului, iubirea femeii păcătoase pentru Hristos. Şi totuşi, femeia blestemată de semeni este preţuită şi iertată de însuşi Hristos.

Partea a patra – Drumul îngust – întăreşte legătura karmică dintre Miruna şi Miriam. Miruna, deşi din ce în ce mai bolnavă, nu cedează presiunilor corpului ei din ce în ce mai slăbit, care o chemau într-o nouă aventură spitalicească, şi decide să deznoade misterul vedeniilor în căutarea propriei mântuiri sau, cum apare în carte, în aşteptarea vorbelor sacre „nici Eu nu te osândesc!”.

Starea de delir a Mirunei este absolut necesară, fiindcă – oricât de dedicaţi lui Dumnezeu am fi – starea de inconştienţă este cea care ne dezvăluie cel mai clar şi mai coerent firul sacru, fără a cădea în sminteală.

Apocalipsa îşi cere un nou tribut, o nouă nuntă a Mielului. Miruna deja ştia… Trebuia să se întoarcă acasă la Teofil.

Ultima parte – Acasă – devine şansa Mirunei de a accepta sensul iubirii, acum identificată cu cea kenozică, dintre ea şi Teofil şi, în sfârşit, de a se ierta pe ea însăşi. Şi cum iertarea cerea sacrificiul suprem, Miruna va deveni donatorul ales pentru sora ei mai mică, Dora, care revenise din rătăcire la acelaşi Teofil. Teofil salvează astfel trei vieţi: a Mirunei, a Dorei şi pe a lui însuşi. Blestemul se risipise… Miruna fusese aleasă mireasa Mielului.

DANIELA GÎFU

Sursă: http://revista-ecoul.com/scriitori-despre-scriitori/daniela-gifu-despre-hanna-bota/

Ştiaţi că ?

La începutul secolului XIX , s-au desprins de Bălăbăneşti cele două sate din nord, şi anume satele Odaia Bursucani şi Griviţa totalizând o treime din întregul teritoriu al comunei Bălăbăneşti, aşa cum relatează preotul Pavel Chiricuţă (1858-1920) într-un răspuns dat în 1901 la o anchetă efectuată de I. Antonovici, pe atunci protopop la Bârlad.

Prin căsătorie au venit la Româneşti(Bălăbăneşti), încă de la mijlocul secolului XVII, Vârgoliceştii, iar la mijlocul secolului XVIII vin, tot prin căsătorie, de la Corod(judeţul Tecuci), Tăşculeştii, foarte prolifici, care populează un întreg cartier din sat, denumit chiar Tăşculeşti, cu biserică proprie, deosebită de biserica şi de cartierul Balabanilor.

Aceste două familii, Vârgoliceştii şi Tăşculeştii, ocupă poziţii sociale importante şi iau parte, împreună cu Balabanii, la procesele purtate cu diverşi boieri mari, în principal cu Gheuculeştii, Jorăştii, Micleştii şi Costăcheştii, dar şi cu alţii, ca sulgerul Vasile Chiru, aga Grigore Şuţu sau căpitanul Smâdu.

George-Felix Taşcă – “Stăpânirea pământului în satul Româneşti, devenit Bălăbăneşti, din ţinutul Tutovei, azi în judeţul Galaţi”


Acces brosura de prezentare monografie

Meteo Bălăbănești

Vă dorim o zi plăcută
July 2010
M T W T F S S
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031