Archive for August 24th, 2009

Cu sau fară rovinietă ?

Atenție la traseul Galați – Cuca – Vârlezi – Crăiești – Bursucani – Bălăbănești – Grivița – Trestiana – Bârlad. Să nu fiți surprinși dacă vi se solicită rovinietă. S-ar părea că ar trebui să o prezentăm(respectivul traseu a fost încadrat ca drum național – vezi hotărârea de guvern mai jos) deși pe unele porțiuni mergi din groapă în groapă sau chiar mai nou în dreptul craterelor din asfalt apare limitator de viteză. Totuși dacă nu aveți rovinietă puteți menționa agentului de circulație că nu ați văzut indicatorul de drum național. Practic până la acest moment ele nu există.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru preluarea unui drum judeţean şi a unui sector de drum judeţean, proprietate publică a statului, din administrarea Consiliului Judeţean Galaţi, precum şi pentru preluarea unui sector de drum judeţean, proprietate publică a statului, din administrarea Consiliului Judeţean Vaslui, în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către „Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România” – S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale, precum şi pentru încadrarea acestora în categoria funcţională a drumurilor naţionale.

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, art. 12 alin (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, art. 6 alin. (1) şi art. 221 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 1 alin (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administraţia Naţională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art.1

(1) Se aprobă preluarea unui drum judeţean şi a unui sector de drum judeţean, proprietate publică a statului din administrarea Consiliului Judeţean Galaţi, precum şi preluarea unui sector de drum judeţean, proprietate publică a statului din administrarea Consiliului Judeţean Vaslui, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către „Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România” – S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale.

(2) Drumul judeţean precum şi sectoarele de drum judeţean prevăzute la alin. (1) se încadrează în categoria funcţională a drumurilor naţionale.

Art. 2 – Predarea-preluarea drumului judeţean şi a sectoarelor de drum judeţean prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3 – Anexele nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.338 şi 338 bis din 20 iulie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

PRIM – MINISTRU

CĂLIN POPESCU – TĂRICEANU

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Legătura rutieră dintre municipiul Galaţi şi municipiul Vaslui se realizează pe drumul naţional DN 26 Galaţi – Tuluceşti, pe drumul judeţean DJ 261 Tuluceşti – Vârlezi şi apoi pe drumul judeţean DJ 242 tronsonul Vârlezi – limita judeţului Vaslui şi pe drumul judeţean DJ 242 tronson Bârlad (DN24) – Trestiana – Griviţa – limita judeţ Galaţi (Bălăbăneşti).

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 533/2007 sectorul de drum judeţean DJ 242-limita judeţului Vaslui-Zimbru-Bursucani-Vârlezi km 9+140- 38+940 şi drumul judeţean DJ 261-DN 26 (Tuluceşti)-Cuca-Vârlezi-(DJ242) km 0+000-45+800 au fost trecute în proprietatea publică a statului.

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 150/2007, modificată şi completată prin Hotărârea nr. 142/2008 sectorul de drum judeţean DJ 242- Bârlad (DN242)-Bârlad-Trestiana-Griviţa-limită judeţ Galaţi (Bălăbăneşti) km 0+000-9+14 a fost trecut în proprietatea publică a statului.

Totodată prin hotărârile consiliilor judeţene respective s-a solicitat încadrarea acestor drumuri în categoria funcţională a drumurilor naţionale, precum şi darea lor în administrarea Ministerului Transporturilor.

Având în vedere importanţa economică şi socială, precum şi faptul că asigură legătura între municipiile reşedinţă de judeţ, aceste drumuri îndeplinesc condiţiile pentru a fi încadrate în categoria funcţională a drumurilor naţionale, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

În acest sens au fost executate lucrări de întreţinere, reparaţii şi reabilitare în conformitate cu cerinţele tehnice legale pe baza programelor anuale ale consiliilor judeţene Galaţi şi Vaslui.

Menţionăm că, proiectul de hotărâre a Guvernului este un act administrative individual, astfel încât nu sunt incidente prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1361/2006 privind conţinutul instrumentului de prezentare şi motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobării Guvernului.

Având în vedere cele mai sus menţionate, am elaborat prezentul proiect de hotărâre a Guvernului, pe care îl supunem spre adoptare.

Ministrul Internelor şi Ministrul Transporturilor Reformei Administrative

Cristian David                                                           Ludovic Orban

AVIZĂM FAVORABIL:

Ministrul Economiei şi Finanţelor Ministrul Justiţiei

Varujan Vosganian              Cătălin Marian Predoiu


Acces brosura de prezentare monografie

Meteo Bălăbănești

Vă dorim o zi plăcută
August 2009
M T W T F S S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31