Archive for February 3rd, 2009

Bălăbăneștiul sub lupă II

Oportunități:

Aşezarea geografică
Valorificarea poziționării comunei – distanța minimă Bălăbănești – Bârlad fiind de 9,5 Km, stație tren, zonă cu aer și apă nepoluate
Valorificarea potențialului melifer al pădurilor și culturilor din zonă

Populaţie
Prezentarea ca exemple de succes a localnicilor cu iniţiativă: sculptorul Neculaiu Balaban, profesorul de istorie-geografie Neculai Pământ, poetul Ion Zimbru, etc
Acordarea de facilități persoanelor sau familiilor care vor să se mute în comună
Promovarea spiritului civic de respect a proprietății și întrajutorare în comunitate cu implicarea instituțiilor locale: biserici, școli, primărie, poliție, unități sanitare.

Educație și sănătate
Deschiderea unui cabinet stomatologic
Înființarea unei școli de ucenici, a unor centre de artă populară, sau centre de accesare internet finanțate din bugetul local pentru toți locuitorii comunei
Realizarea de baze sportive în fiecare din cele trei sate compunente în parteneriat public-privat
Realizarea unei baze sportive ultramoderne în zona care să includă patinoar artificial și bazin de înnot

Economie și infrastructură
Realizarea și implementarea de proiecte utilizând fonduri europene
Dezvoltarea turismului prin realizarea unui complex turistic – transformarea schitului Zimbru în mănăstirea Zimbru (un document de la Stefan cel Mare (data 16 ianuarie) amintește de existența unei mănăstiri în perimetrul satului Bălăbănești, județul Galați, și a preotului Mircea, pe la mijlocul secolului al XV-lea.), realizarea unei rezervații de zimbri în aceeași zonă și a unui parc național care să cuprindă mori de vânt tradiționale, pistă pentru biciclete, trasee turistice, etc.
Înființarea și implementarea serviciului de transport public local prin realizarea unui traseu Bursucani – Bălăbănești – Lungești – Gară
Asfaltarea și pietruirea drumurilor comunale utilizând filoanele de pietrișuri descoperite în zonă
Reamenajarea stațiilor de autobuz, repoziționarea și completarea semnelor de circulație acolo unde sunt necesare aceste măsuri
Dezvoltarea în parteneriat public-privat a serviciilor locale de amenajare a spațiilor verzi
Atragerea de investitori pentru valorificarea potențialului eolian și solar al zonei

Mediu
Investiții private de pază și protecție a suprafețelor de pădure deținute de persoane fizice pentru a evita furtul și distrugerea acestora
Realizarea de parcuri de maximum 3 ha în fiecare din cele trei sate aflate în componența comunei
Protejarea fondului forestier prin alocarea unei suprafețe destinate realizării unui parc național și a unei rezervații de zimbri
Încurajarea și ajutorarea proprietarilor de terenuri să desfășoare activități de împădurire
În colaborare cu instituțiile școlare realizarea de programe, sesiuni de informare, activități practice de protejării mediului și faunei
Înființarea punctelor de separare și colectare modernă a deșeurilor și a unui centru de valorificare a acestora la nivel local

Amenințări:

Aşezarea geografică
Lipsa unor terenuri disponibile pentru investiţii
Alunecări de teren în zonele cu probleme

Populaţie
Lipsa unor acțiuni concrete și rapide de dezvoltare a comunei va conduce la reducerea drastică a numărului de locuitori
Incapacitatea cetățenilor de a-și schimba modul de viață și de gândire, de a se adapta și organiza pentru a face față noilor provocări

Educație și sănătate
Apariția de epidemii datorate sărăciei și lipsei educației sanitare
Închiderea unor unități de învățământ – școli, grădinițe ca urmare a scăderii numărului de copii
Înmulțirea furturilor și a actelor de violență datorate abandonului școlar

Economie și infrastructură
Incapacitatea autorităților locale de a gestiona situația de criză prin care trece comuna
Creșterea competiției în zonă și reorientarea investitorilor spre alte comune
O dezvoltare nesănătoasă a zonei epuizând resursele existente fără a aduce beneficii populației din zonă
Acutizarea sărăciei persoanelor cu educație precară ca urmare a instrăinării propriilor terenuri pe sume ridicole speculanților din marile orașe
Reducerea semnificativă a producției agricole datorate lipsei precipitațiilor și a creșterii temperaturilor

Mediu
Exploatarea necontrolată a pădurilor
Distrugerea suprafețelor recent împădurite datorate pășunatului excesiv
Modificarea climei – dispariția sau micșorarea duratei sezonului rece(a iernii)
Poluarea mediului înconjurător datorate lipsei implementării normelor de protejare a mediului la nivel local


Acces brosura de prezentare monografie

Meteo Bălăbănești

Vă dorim o zi plăcută
February 2009
M T W T F S S
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728