Archive for February, 2009

Salcâmul

Era toamnă târzie. Vreascuri nu avea în bătătură. Cioatele din vecinătatea curăturii erau demult cenușă. Anul trecut, alături de ceilalți consăteni, adunase timp de trei săptămâni uscătură în pădure. Făcuse  două grămezi de lemne, stivuite cu cap, ce-ți furau ochii. Din păcate nu apucase să transporte decât o căruță acasă, restul fuseseră “confiscate” de vecini. Era diferit de ei, era particular, trebuia să plătească. Nu era prima dată.
În urmă cu doi ani, nu avusese parte nici de paiele de grâu strânse cu grijă pe tarlaua mărginită de drumul spre Pupezeni. Muncise o săptămână cu furca și grebla iar când a venit vremea să le care-n ogradă un “trecător rătăcit” le-a dat foc. Au ars toate, până la ultimul porcan. Luase foc și miriștea. Noroc că mai erau oameni în sat. Alarmat de fumul de peste deal, un tractorist cu capul pe umeri a venit repede și a tras câteva brazde pentru a împiedica focul să se extindă – atlfel cine știe, iar ar fi ajuns după gratii. Nu era toamnă să nu apară câte-un necaz.
Dacă nu-l înșela memoria acum vreo patru ani nu-i încăpuseră toți sacii cu poamă în căruță. Pândacii au observat și s-au strecurat în toiul nopții în vie aghesmuindu-i recolta de struguri cu gaz lampant. A doua zi, dimineața,  particularul încărcă căruța cu sacii rămași peste noapte în câmp și porni să livreze cota MAT-ului din localitate. Mirosul proaspăt de strugurii îl ademeni. Gustă un ciorchine de condiră și-ncremeni cu boabele-ntre dinți și biciul în mână ca un pescar cu luleaua-n gură pierdut în luciul apei. Fusese dărâmat. În genunchi adunase noha boabă cu boabă. Oboseala și lipsa de anticipație l-au costat scump. Jumătate din munca lui pe-un an, în vie, plecase pe apa sâmbetei. Statul nu l-a ietat, și-a luat tainul și-n acel an. În cele din urmă, s-a împăcat cu gândul judecând la rece că putea fi mai rău. Ar fi compromis întreaga producție a fabricii urmând să fie din nou acuzat. Mulțumi Domnului, că nu l-a abandonat. Gândurile și pățaniile nu-i dădeau pace. Se simțea mereu iscodit.
An de an, cultiva pepeni. Avea noroc la harbuji. Când tărtăcuțele căpătau grandoare apărea și coliba de paie sus pe deal, în capătul bostănăriei. Cum pleca la târg la Bârlad, cum era vizitat. De câteva ori, hoții, “cumsecade” fiind, în trecerea lor aprindeau și coliba. Parcă le vedeai rânjetul satisfacut, schimonosit în văpaia flacărilor. Pentru ei acest gest reprezenta finalitatea bărbătească a unui act de eroism, în realitate erau doar excremente de ură și invidie însămânțate de mai marii Colectivului în mintea lor.
Avea nevoie disperată de lemne. Cu iarna la Bălăbănești nu te puteai juca. Era lungă, cu multă zăpadă și geruri cumplite. Ianuarie împodobea poiata cu țurțuri lungi ca niște lăncii transparente ce se topeau tocmai pe la sfârșitul lui Aprilie când bătălia cu soarele era definitiv pierdută. Trebuia să sacrifice câțiva copaci ce-i împrejmuiau curătura. Era o hotărâre greu de luat. Cunoștea toți copacii, crescuse odată cu el iar respectul era reciproc. Ar fi putut să taie din curte salcâmi bătrâni, uriași cu vârfurile uscate de vreme, dar nu-și îngăduia această extravaganță, căci erau pentru pod la biserică sau reprezentau ultima lui scăpare când nu mai putea să iasă cu căruța pe poartă din cauza zăpezii. Un colț de curăturăSperanța îi era tot aici. Făcu turul curăturii cu toporul în mână de câteva ori. Trebuia să taie ceva dar nu era hotărât. De tei nu se putea atinge, erau acolo de pe vremea mămucăi. De nuci nu se îndura căci erau văratici și făceau gogi mari, ușor de crăpat. Cireșul și cornul erau unici, nu avea alții, erau copacii preferați ai nepoților, cum să-i taie! Mai rămăseseră salcâmii. Ținea la ei ca la ochii din cap, dar trebuia să treacă iarna sau măcar Ianuarie când gerul era zeu peste sat. Până-n Crăciun se mai descurca cu vița de vie uscată ce fusese depozitată în arie. În sfârșit se hotărâ. Un salcâm falnic nu departe de poteca ce ducea la baltă era numai bun pentru a înjgheba o cărucioară cu lemne. În nici un ceas salcâmul uriaș a fost culcat la pământ. Uitându-se la golul lăsat în gard de salcâmul doborât îl cuprinse regretul, apoi, se consolă gândindu-se că cei doi puieți rămași în picioare lângă rădăcină imensă îl vor înlocui. Adună cu răbdare fiecare crenguță, apoi surcelele și coaja din jurul rădăcinei. Nimic nu trebuia irosit.
Soarele era sus. Frigul se instala treptat. Strecură iute câțiva bostani printre lemne, apoi aruncă niște hluji încă verzi deasupra vreascurilor – pentru vițel, legă strâns cu o funie încărcătura în jurul pomostinei și porni spre sat cu cărucioara ochi. Intră pe huidiță, însă nu apucă să ajungă la asfalt, căci gardianul colhozului îl întâmpină pe un ton acuzator, ușor sacadat:
– Dar salcâmul de unde l-ai furat ?
– Păi măi Mihai nu l-am furat, l-am tăiat de la mine, din săși – de la curătură. Răspunsul veni ca o loviturâ de ciocan. Nu se aștepta să-i fie pusă la îndoială constatarea.
– E din curătură ?!!! Hai și-mi arată cioata! zise, zâmbind sarcastic, sigur pe el că “hoțul” nu mai are scăpare. Particularul nu se lăsă intimidat de vorba lungă, lălăită a gardianului și-i răspunse curajos:
– Apoi du-te singur, căci cioata se vede din cărare, …doar n-ai vrea să te țin de mână ca pe un plod!!
Epilog: În decembrie 1989 comunismul a căzut, venise ceasul libertății. Hrăpăreți de fire, colectiviștii și-au împărțit terenurile, vitele și grajdurile. Fiecare a plecat din Colectiv cu ceva acasă. Particularul nu a primit nimic, doar și-a recăpătat o parte din terenurile luate abuziv – refuzând cu încăpățânare să fie împroprietărit de Iliescu – căci niciodată nu și-a cedat terenurile Colectivului. Mai mult, știa prea bine că comunismul nu va dispărea odată cu uciderea lui Ceaușescu. Rămase totuși nedumerit, chiar revoltat. Nu înțelegea de ce a trebuit să fie împușcat în Sfânta Zi de Crăciun??!!

Notă:
săși /corect seci – reg./- pădurice rămasă dintr-o pădure mai mare, în cazul de față era o fâșie de teren ce delimita două proprietăți, pe care creșteau sălbatic diferiți arbuști și copaci
pomostină /reg./ – parte a carului sau a căruței formate din mai multe scânduri alăturate, care alcătuiesc platforma de jos a vehiculului (sursă def. DEX)

Nebunul

O bască cenușie îi acoperea părul alb, lung prins în coc. Însoțit de animale, cu o bâtă lungă de salcâm și-o pereche de ciobote peticite colinda dealurile și văile din Bălăbănești – de la Valea Recii, traversa Hraina, spre Valea Hobanei până sus în miriște la Gostat. Își ducea traiul într-o casă în paragină, ce fusese transformată cu timpul în adăpost de vite, acoperită cu tablă zincată năpădită de rugină . Avea o gradină imensă cultivată cu porumb, străjuită de salcâmi fioroși în care se pripășeau guguștiucii speriați de prăștiile plozilor din mahala. Undeva în dreapta casei de-a lungul huidiței creșteau întâmplător tufe frumoase de leuștean ce făceau cu ochiul gospodinelor de la stradă. În spatele casei, într-un chiler cu peretele de lut măcinat de vreme, căteva poloboace uscate de soarele nemilos adăposteau recolta de știuleți. Toamna târziu aduna hlujii din curte, îi legă cu iarbă lungă de baltă în malduri și-i stivuia în două glugi într-un colț de ogradă. Câte-un bostan rătăcit prin tarlaua de porumb se rostogolea iute sub glugi pentru a scapă de primul îngheț. Când iarna era lungă mai cumpară nătreț ca să iasă cu toate hăramurile în primăvară. Să fi avut vreo douăsprezece capete cu buhai cu tot.
Buhaiul era imperial! Avea o țeastă împodobită cu două coarne simetrice, un grumaz gros și-un trup imens acoperit cu o blană neagră enigmatică. Mergea, când amenințător când plictisit, în fruntea turmei călăuzind-o spre văile, bălțile și colinele din împrejurimi. Era mâna dreaptă a moșului.
Moș Costică era cunoscut în sat. Lumea îi spunea Nebunul dar omul era mai sănătos decât mulți alți consăteni. Avea rânduialala lui, nu deranja – trăia într-o perfectă armonie cu mama natură. Soarele îi era ceas, căldura animalelor – sobă pe timp de iarnă, iar laptele și mălaiul hrana de zi cu zi. Lumea nu-l înțelegea, dar nici el nu-i pricepea “progresele”. “Nebunul” întreba cu privirea cerul despre vreme nu asculta radioul. Asta-i bună, cum să-l asculte dacă nu avea nici radiou, nici electricitate! Păsările în pădure îi vrăjeau urechile, căprioarele pe dealuri îi urmau turma, vizuinile vulpilor îi stârneau curiozitatea nu avea el timp pentru Ceaușescu și conferințele lui. Era un om liber, societatea și colectivul nu i se potrivea căci era diferit ; era catalogat nebun.
Fântâna lui moș MănlacheCum să strici florea Colhozului admițând un nebun în organizație? – argumentau mai marii locului, după verificările de rigoare din sanatoriu! De dragul vacilor nu a intrat când era sănătos, dacă o fi fost vreodată – șușoteau alții! Nebunul însă își are legea lui – își spunea zâmbind moș Costică dirijându-și cu măiestrie turma spre ochiurile cu iarbă verde ascunse prin râpi de dinții neiertători ai turmele de oi. Și totuși, perfidul Colectiv nu-l ierta. Particular fiind, printre puținii din sat, trebuia să-și achite înzecit dările la stat. Îi mai amenința cu măciuca de corn ascunsă prin poiată dar de scăpat tot nu scăpa. Până la urmă se obișnuise, el le creștea în legea lui – ei, cu legea lor, veneau și-i înjumătățeau turma .
Câte are, tovarășe, acum? … Raportori erau peste tot.

Epilog: Întâi s-a dus Colectivul, apoi ne-a părăsit și moș Costică. Salcâmii ce-i înconjurau gradina au fost arși demult, casa ce-i adăpostea cireada a fost distrusă, vitele au fost împărțite între neamuri, a rămas doar fântâna de la capătul huidiței construită de tatăl său ce-i poartă astăzi numele – fântâna de la Mănlache.

Notă:

Maldur(i) – reg., corect maldăr – grămadă de tulpini de plante secerate
Huidiță – reg., corect hudiță – ulicioară îngustă care servește drept trecere de pe un drum pe altul
Hluj – reg., corect hlujan(hlujeni) – cocean de porumb (după ce s-au cules știuleții)
Nătreț – reg., corect nutreț – hrană pentru animale
Chiler – reg., încăpere mică la aflată în dosul caselor țărănești folosit drept camară sau spațiu de locuit
Hăramuri – reg., corect haramuri – vite slabe, mârțoage, gloabe

Bălăbăneștiul sub lupă II

Oportunități:

Aşezarea geografică
Valorificarea poziționării comunei – distanța minimă Bălăbănești – Bârlad fiind de 9,5 Km, stație tren, zonă cu aer și apă nepoluate
Valorificarea potențialului melifer al pădurilor și culturilor din zonă

Populaţie
Prezentarea ca exemple de succes a localnicilor cu iniţiativă: sculptorul Neculaiu Balaban, profesorul de istorie-geografie Neculai Pământ, poetul Ion Zimbru, etc
Acordarea de facilități persoanelor sau familiilor care vor să se mute în comună
Promovarea spiritului civic de respect a proprietății și întrajutorare în comunitate cu implicarea instituțiilor locale: biserici, școli, primărie, poliție, unități sanitare.

Educație și sănătate
Deschiderea unui cabinet stomatologic
Înființarea unei școli de ucenici, a unor centre de artă populară, sau centre de accesare internet finanțate din bugetul local pentru toți locuitorii comunei
Realizarea de baze sportive în fiecare din cele trei sate compunente în parteneriat public-privat
Realizarea unei baze sportive ultramoderne în zona care să includă patinoar artificial și bazin de înnot

Economie și infrastructură
Realizarea și implementarea de proiecte utilizând fonduri europene
Dezvoltarea turismului prin realizarea unui complex turistic – transformarea schitului Zimbru în mănăstirea Zimbru (un document de la Stefan cel Mare (data 16 ianuarie) amintește de existența unei mănăstiri în perimetrul satului Bălăbănești, județul Galați, și a preotului Mircea, pe la mijlocul secolului al XV-lea.), realizarea unei rezervații de zimbri în aceeași zonă și a unui parc național care să cuprindă mori de vânt tradiționale, pistă pentru biciclete, trasee turistice, etc.
Înființarea și implementarea serviciului de transport public local prin realizarea unui traseu Bursucani – Bălăbănești – Lungești – Gară
Asfaltarea și pietruirea drumurilor comunale utilizând filoanele de pietrișuri descoperite în zonă
Reamenajarea stațiilor de autobuz, repoziționarea și completarea semnelor de circulație acolo unde sunt necesare aceste măsuri
Dezvoltarea în parteneriat public-privat a serviciilor locale de amenajare a spațiilor verzi
Atragerea de investitori pentru valorificarea potențialului eolian și solar al zonei

Mediu
Investiții private de pază și protecție a suprafețelor de pădure deținute de persoane fizice pentru a evita furtul și distrugerea acestora
Realizarea de parcuri de maximum 3 ha în fiecare din cele trei sate aflate în componența comunei
Protejarea fondului forestier prin alocarea unei suprafețe destinate realizării unui parc național și a unei rezervații de zimbri
Încurajarea și ajutorarea proprietarilor de terenuri să desfășoare activități de împădurire
În colaborare cu instituțiile școlare realizarea de programe, sesiuni de informare, activități practice de protejării mediului și faunei
Înființarea punctelor de separare și colectare modernă a deșeurilor și a unui centru de valorificare a acestora la nivel local

Amenințări:

Aşezarea geografică
Lipsa unor terenuri disponibile pentru investiţii
Alunecări de teren în zonele cu probleme

Populaţie
Lipsa unor acțiuni concrete și rapide de dezvoltare a comunei va conduce la reducerea drastică a numărului de locuitori
Incapacitatea cetățenilor de a-și schimba modul de viață și de gândire, de a se adapta și organiza pentru a face față noilor provocări

Educație și sănătate
Apariția de epidemii datorate sărăciei și lipsei educației sanitare
Închiderea unor unități de învățământ – școli, grădinițe ca urmare a scăderii numărului de copii
Înmulțirea furturilor și a actelor de violență datorate abandonului școlar

Economie și infrastructură
Incapacitatea autorităților locale de a gestiona situația de criză prin care trece comuna
Creșterea competiției în zonă și reorientarea investitorilor spre alte comune
O dezvoltare nesănătoasă a zonei epuizând resursele existente fără a aduce beneficii populației din zonă
Acutizarea sărăciei persoanelor cu educație precară ca urmare a instrăinării propriilor terenuri pe sume ridicole speculanților din marile orașe
Reducerea semnificativă a producției agricole datorate lipsei precipitațiilor și a creșterii temperaturilor

Mediu
Exploatarea necontrolată a pădurilor
Distrugerea suprafețelor recent împădurite datorate pășunatului excesiv
Modificarea climei – dispariția sau micșorarea duratei sezonului rece(a iernii)
Poluarea mediului înconjurător datorate lipsei implementării normelor de protejare a mediului la nivel local


Acces brosura de prezentare monografie

Meteo Bălăbănești

Vă dorim o zi plăcută
February 2009
M T W T F S S
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728