Archive for January, 2009

Bălăbăneștiul sub lupă I

De la Bursucani și Zimbru până la Bălăbănești, Lungești și micuța comunitate de la gară fiecare cetățean al acestor localități simte pe pielea lui ce înseamnă sărăcia – lipsa unui loc de muncă, a activităților culturale, a unui cabinet stomatologic, a locurilor de joacă pentru copii și tineri special amenajate, a drumurilor de acces, a unei strategii de modernizare a întregii comunități. Este jenant să vezi copii și tineri jucând fotbal la Bursucani pe un teren care nu dispune nici măcar de două porți de fotbal corespunzătoare practicării acestui sport (porți construite din bârne strâmbe de salcâm). Iar nu sunt bani? Sau vorbim aici de lipsă de responsabilitate din partea ambelor părți: comunitate – autorități?!!! Nu putem accepta faptul ca un loc cu încărcături istorice și tradiții creștine cum e schitul Zimbru să nu dispună de drum de acces. Știm că bugetul e mic, dar totuși cel puțin 1 km de asfalt spre Lungești la doi ani se poate turna. Sunt atâtea fonduri europene până în 2013 – ce așteaptă autoritățile să le intre banii în cont fără nici un pic de efort?!! Unde sunt proiectele pentru accesarea acestor fonduri? Care sunt prioritățile? Există strategii? …dacă da de ce nu suntem informați?
E pur și simplu revoltător, atât pentru comunitate cât și pentru autorități, să vezi un dezinteres total privind valorificarea pontențialului geografic, istoric și cultural al acestor locuri. Peste tot numai risipă și lucruri făcute în grabă – pe perioada campaniei electorale – fără nici un pic de rânduială. Continuând în aceeași manieră curând, foarte curând,vom vorbi la Bălăbănești de supraviețuire și nu de dezvoltare rurală sau progres.
Mai jos vă prezentăm o analiză a situației reale (ceea ce există) a comunei. De fapt este prima parte a unei analize SWOT – identificăm în primă fază punctele tari şi punctele slabe ale Bălăbăneștiului – concepte “statice”, bazate pe parametrii descriptivi ai acestei zone, la data de 27 ianuarie 2009. Analiza SWOT reprezintă o identificare a punctelor tari, a punctelor slabe, a oportunităţilor şi a ameninţărilor zonei respective ; acest tip de analiză a fost creat şi utilizat de diferite organizații ca instrument de formulare de strategii. Vom reveni cu partea a doua, respectiv prezentarea oportunităților și a amenințărilor, (a ceea ce ar putea fi sau ce va fi) la Bălăbănești.

Puncte tari:

Așezare geografică
Situată în nordul județului Galați, aproape echidistant între orașele Berești și Bârlad, la nici 20 de km de cele două localități menționate
Comuna este dispusă de-a lungul drumului județean DJ242, începând cu satul Bursucani până la granița cu județul Vaslui

Populație
Omogenă ca etnie și religie fapt ce reduce posibilitatea de conflicte și divergențe
Foarte multe exemple de bălăbăneșteni care au adus contribuții importante pe plan național: fizicianul Ștefan Procopiu, economistul Gheorghe Tașcă, scriitorul Lică Rugină, poetul Ion Zimbru, sculptorul Neculaiu Balaban, etc.

Educație și sănătate
Există unități de învățământ primar în fiecare dintre satele aflate în componență Bălăbănești – Bursucani – Lungești
Dispune de dispensar și cadre medicale specializate care își exercită atribuțiile cu profesionalism și promptitudine

Economie și infrastructură
Agricultura principala ramură – solurile în această zonă sunt propice cultivarii cerealelor, viței de vie și a pomilor fructiferi. Deasemeni este o zonă cu potențial ridicat pentru legumicultură și apicultură.
Posibilitate conectare internet, telefon fix, apă potabilă, acoperire telefon celular
Zonă de deal ușor accesibilă traficului chiar și pe timp de iarnă dispunand de patru noduri de rețea asfaltată, -Bălăbănești-Bursucani-Rădești- ; -Bălăbănești-Bălășești-Grivița(județul Vaslui)- ; -Bălăbănești-Adam-Bursunani sau Rădești- ; unul intern spre centrala telefonică
Exista stație de tren(punct numit La Gară) – calea ferată face legatura cu orașele Bârlad, Berești, Tg. Bujor , Galați
Posibilitați achiziție terenuri și imobile la prețuri accesibile
Zonă cu potențial eolian și solar ridicat

Mediu
Dispune de un fond forestier remarcabil
Situată la mai bine de 90 de km distanță de cea mai importantă sursă de poluare(Sidex)
Trafic redus, aer curat
Există suficiente surse de apă potabilă în fiecare din cele trei sate aflate în componență
În ultimii ani s-au realizat împăduriri
Se reciclează metalele

Puncte slabe:

Așezare geografică
Distanță relativ mare față de municipiul Galați – 90 km

Populație
Îmbătrânire accentuată
Natalitate scăzută datorate situației economice precare
Migrație a populației tinere în afara țării sau în centrele urbane
Comunitați lipsite de motivație, atitudine și spirit comunitar

Educație și sănătate
Nu se pot urma cursuri liceale, cursuri în cadrul unei școli profesionale sau școli de ucenici
Lipsa bazelor sportive, a parcurilor și locurilor de joacă pentru copii
Lipsa de aparatură modernă în unitățile medicale existente
Mentalitate învechită privind controalele medicale periodice – omul se duce la doctor când îl doare, de multe ori fiind prea târziu
Lipsa unui cabinet stomatologic

Economie și infrastructură
Nu există industrie și transport în comun la nivel local.
Activitate economică redusă: fabrica de vin și oțet este închisă, stația de asfaltare complet distrusă, unitățile de procesare a cerealelor în stare de conservare sau funcționează când sunt comenzi, unitățile de panificație închise, fermele mari au dispărut iar adăposturile au fost distruse sau au alte destinații
Majoritatea drumurilor comunale nu sunt pietruite sau asfaltate
Satul Lungești și cătunul Zimbru oarecum izolate – căile de acces sunt deteriorate și lipsite de pavaj
Nu există sistem de canalizare

Mediu
Defrișări masive la granița cu comuna Vinderei – vezi cazul “pădurea Miroasa” și în zonele învecinate cu satele Pupezeni și Adam.
Lipsa unei strategii și a unui plan de acțiune la nivelul autorităților locale privind protecția mediului
Rareori se reciclează plasticul, sticla sau hârtia, nu există groapă de gunoi ecologică sau o colectare organizată și responsabilă a deșeurilor

Componența și vecinii comunei Bălăbănești

Componența și vecinii comunei Bălăbănești

La ciuperci

La ciuperci - spre valea ReciiEra abia ora trei dimineața. Mergi ? – se auzi șușotind un glas blând la capul lui. Da, răspunse indecis nepotul. Păi atunci hai! Hai! – că le culeg mocanii și mergem degeaba. Greu. Tare greu. Trebuia să se trezească.
Bătrânul era demult în picioare. Se trezea fără ceas. Nu știu cum reușea! Parcă mai acum cinci minute se băgase sub plapuma grea, umplută cu lână de oaie, nu înainte de a-și face rugăciunea de seară și numărul complet de mătănii. Era credincios. Avea o datorie față de Cel de Sus. Micuța cărticică de rugăciuni ce-o purtase cu el pe front îi salvase viața. Deși nu o mai avea – le memorase pe toate. Era ferm convins că doar prin credință poate ajunge la bunul Dumnezeu. Purta pe cap o căciulă maronie din blană de miel roasă pe mărgini. O maletă cu gât lung ș-un pulover de lână aspră îi acoperea corpul încă atletic. La mijloc, brâul alb înfășurat strâns îi proteja spatele. Pantalonii de stofă groasă ce-i intrau în ciobote stăteau prinși în jurul brâului cu o curea veche, lată. Între curea și brâu în partea dreaptă stătea ascunsă sub boandă o secure mică cu muchea tocită și coadă luciosă. Nu pleca la drum fără secure, trebuia să fie pregătit căci nu știa ce îi iese în cale. Echipați cu două traiste încăpătoare, într-o liniște deplină părăsiră curtea. Mergeau amândoi tăcuți până la huidiță ca nu cumva să trezească câinii oamenilor din sat. Abandonară asfaltul ce șerpuia indecis printre gospodăriile delenilor și intrară pe poteca bătătorită de pașii cărăușilor de apă. O apucară spre fântâna din spatele grădinii lui moș Mănlache, trecură râpa și de acolo în împărăția ciupercilor – pe dealuri spre liziera pădurii. Era o dimineață magică, vântul nu adia deloc. Aerul curat, proaspăt după ploaia scurtă de la miezul nopții te înviora. Nu era frig. Cizmele de cauciuc scârțâiau zgomotos pe covorul amestecat de rouă și picături de ploaie. Cerul era împănat de sclipici. Luna părea plină. Vedeai totul împrejur. Primăvara, nemulțumită de sosirea verii, privea iscoditor albastrul cerului în căutarea unui crâmpei de nor sau a unei pale de vânt. Era disperată, dorea cu îndârjire o păsuire – a treizeci și doua zi a lunii Mai. Mergeau la distanță de câteva prăjini bune unul de altul cu privirile aruncate la întâmplare spre posibile insulițe albe ascunse adânc în pătura de iarbă verde. De obicei cunoșteau locurile unde apăreau gingașele umbreluțe de culoarea laptelui. De multe ori însă le găseau unde te așteptai mai puțin, pitite după smocuri de iarbă înaltă sau protejate temeinic de câte-un scaiete uscat, nemilos. Pe măsură ce urcau și coborau dealurile spre valea Recii, zeci de pălărioare de diferite mărimi se așezau cuminți una lângă alta în sacoșile neîncăpatoare ale celor doi căutători. Era o plăcere să vii după ploaie. Recolta era proaspătă și din abundență. Mai sprinten și cu mai multă șansă băiatul și-a umplut sacoșa. Apoi își scoase flaneaua, îi înnodă cu tărie mâinicile în jurul gulerului continuând cu încăpățânare căutările. Erau momente magice. Pur și simplu nepotul alerga de pe-o coamă de deal pe alta în căutarea nobilelor pălării. Erau și dezamăgiri. Nu de puține ori bureți mari, urât mirositori îl derutau irosindu-i energia. Chibzuit, bunicul avea rânduiala lui, cunoștea  după ”semne” tablele de ciuperci și locurile lor preferate. Un vechi măcieș singuratic, o scobitură în deal, o coastă mai abruptă, un petic de iarbă mai întunecat se dovedeau a fi locuri unde ciupercile se ascundeau de razele nemiloase ale soarelui, nu însă și de mâna aspră a bătrânului.
Era o binecuvântare să vezi soarele răsărind deasupra pădurii. Odată cu ivirea zorilor, o luară la pas înapoi spre casă  de-a lungul văii străbătută de un pârâu cuminte spre fântâna ce-i aștepta cu apă rece și gustoasă. Împovărați, urcau gâfâind spre izvorul ascuns în tubul de beton de la mijlocul dealului. Ajunși la fântână nepotul prinse găleata de metal ce atârna de lanțul legat de cumpăna strâmbă ; ajutându-se de corp, o împinse în jos privind cum căldarea se scufunda zgomotos în apa jucăușă. Apoi, cu ceva greutate o trase la suprafață. O înclină în așa fel încât să poată sorbi lichidul miraculous. Fântâna lui moș Manlache, avea o apă apreciată de sătenii din preajmă, foarte bună pentru spălat covoare sau rufe și fiert păsări bătrâne sau fasole veche. Se lumina. Cu sufletul tras, bătrânul o apucă pe cărare la deal, spre huidiță. Băiatul se urni din loc urmându-l tacit. Treabuiau să intre pe poartă înainte de a-și da oamenii vacile la cireadă.
Epilog: În Bălăbănești mersul după ciuperci era un fel de obișnuiță pentru copiii ce-și petreceau vacanțele la bunici, la țară și pentru cei cărora le plăceau ciupercile și mersul pe jos. Era chiar și o mică competiție între căutători. De obicei ciupercile se coceau pe plită cu puțină sare până ce se umpleau cu o zeamă deosebit de gustoasă. De asemeni bălăbăneștenii găteau mâncăruri de ciuperci respectând calendarul bisericesc: duminica – pui cu smântână și ciuperci, miercurea și vinerea – ciuperci fierte  cu usturoi verde, sau urzici fierte cu orez și ciuperci. Ciupercile erau și o sursă de venit, de multe ori căutătorii mai perseverenți mergeau cu ciupercile la târg, la Bârlad iar cu banii obținuți cumpărau ulei, zahăr sau pâine.

“Dacã visul unora a fost ori este sã ajungã în Cosmos, eu viaţa întreagã am visat sã trec Prutul.”

Grigore Vieru - 14 februarie 1935/18 ianuarie 2009În noaptea de sâmbăta spre duminică(18 ianuarie-2009), în jurul orei 1.30, inima poetului Grigore Vieru a încetat sa mai bată la Spitalul de Urgenţă din Chișinău, acolo unde maestrul a fost internat in urmă cu două nopţi. Potrivit medicilor, poetul care se afla în stare critică a suferit astă-noapte un stop cardio-respirator.
Sursa: Jurnalul de Chișinău
Din păcate poetul Grigore Vieru ne-a părăsit. A fost o despărțire dureroasă, dar plină de taină căci ne-a lăsat moștenire un mănunchi de învățăminte înfășurate în dragoste de mama, de țară, de Eminescu. – echipa xpressbalabanesti

————————————————————————————————————————–
“Dacã visul unora a fost ori este sã ajungã în Cosmos, eu viaţa întreagã am visat sã trec Prutul.”
“Dintre toate religiile, cea mai frumoasă este mama.”
“Basarabia este un copil înfăşurat în sârmă ghimpată.”
“Poate ca intradevar ochii femeii iubite sunt marginea lumii.”
“Câtă limbă română a rămas în Basarabia, ar putea s-o înveţe uşor şi rusul.”
“Cine nu şi-a scris istoria cu sângele, acela sau n-a avut-o nicicând, sau crede că poate trăi pe contul istoriei altora.”
“Degeaba a venit libertatea dacă fraţii nu se cunosc între ei.”
“E bine să înveţe un popor de la altul, însă nu e bine să înveţe un popor pe altul.”
“M-am rugat la 50 de ani lui Dumnezeu să trăiesc până la 60 de ani. Când am împlinit 60 de ani, m-am rugat lui Dumnezeu să trăiesc până la 70 de ani. Acum îmi este rușine sa-L rog să mă lase să trăiesc până la 80 de ani”
“Când nu va mai fi zăpadă, copiii vor face un om de iarbă, când nu va mai fi iarbă, copiii vor face un om de pământ, când nu va mai fi nici pământ, copiii vor face un om de piatră, când nu va mai fi nici piatră, umbra unui om de cenuşă se va profila pe cer – şi nu vor mai fi nici copii atunci…”
Citate: de Grigore Vieru

Steaua de vineri
de Grigore Vieru

Ala-bala, prin aluni,
Unde eşti, copile-luni?
Şi tu, copilandre-marţi,
Cu mari ochii tăi miraţi?
Şi tu, miercure, ah, floare
Adolescenţă visătoare?
Şi tu, joie mohorâtă
Tinereţea mea pierdută?
Nu pleca, vinere, încă,
Stea matură şi adâncă!
C-o să vină sâmbăta
Cu rece suflarea sa

Şi-o să-mi lase geana stinsă
Şi-n duminici gura ninsă.

..și Sâmbăta de 17 ianuarie cu a sa rece suflarea a venit, iar Duminică 18 ianuarie -2009 geana s-a stins.

O veste cât se poate de tristă – Grigore Vieru în comă profundă

Poetul Grigore Vieru care urmează să împlinească 74 de ani pe 14 februarie, este internat în stare critică la Spitalul de Urgență din Chișinău, secția de reanimare fiind conectat la aparatele de respirație artificială. Cunoscutul scriitor a fost implicat într-un grav accident de circulație pe raza satului Dănceni din raionul Ialoveni. La volanul autoturismului “Opel Astra” se afla Gheorghe Munteanu (47 de ani) – directorul adjunct al Ansamblului Național Academic de dansuri populare “Joc”. Autovehiculul s-a tamponat frontal de postamentul de beton al unui panou de publicitate amplasat necorespunzător în spațiul de demarcație dintre cele două sensuri de circulație. Scriitorul Grigore Vieru se întorcea la Chișinău, de la Cahul – unde participase la festivitățile omagiale dedicate poetului național Mihai Eminescu. Potrivit autorităților de la Chișinău, cauzele accidentului au fost viteza sporită și condițiile meteorologice nefavorabile. Autoritățile de la București au făcut deja demersurile pentru transportarea domnului Grigore Vieru la Spitalul Floreasca, un avion militar cu un echipaj Smurd va ateriza la Chișinău imediat ce autoritățile din Moldova vor permite acest transfer. Starea de sănătate a conducătorului autovehiculului este stabilă. Sperăm ca bunul Dumnezeu să fie alături de cele două ființe aflate în suferință.  Națiunea română are nevoie de Grigore Vieru și de oameni ca el.

Sursa: Jurnalul de Chișinău

Eminescu
de Grigore Vieru

La zidirea soarelui, se ştie,
Cerul a muncit o veşnicie,
Noi, muncind întocmai, ne-am ales cu…
Ne-am ales cu domnul Eminescu.
Domnul cel de pasăre măiastră
Domnul ce de nemurirea noastră.

Suntem în cuvânt şi-n toate,
Floare de latinitate
Sub un cer cu stele sudice!
De avem sau nu dreptate,
De avem sau nu dreptate,
Eminescu să ne judece.

Mi-l furară, Doamne, adineauri,
Pe înaltul domn cu tot cu lauri.
Mă uscam de dor, în piept cu plânsul,
Nu ştiam că dor mi-era de dânsul,
Nu ştiam că doina mi-o furară
Cu străvechea şi frumoasa ţară.

Am şi eu pe lume parte:
Pot îmbrăţişa măiastra-ţi carte,
Ştiu că frate-mi eşti şi-mi eşti părinte,
Acum nimeni nu mă poate minte
Bine ai venit în casa nostră,
Neamule, tu, floarea mea albastră.

Suntem în cuvânt şi-n toate
Floare de latinitate,
Sub un cer cu stele sudice!
De avem sau nu dreptate,
De avem sau nu dreptate,
Eminescu să ne judece!

Ipoteză șocantă: ”Românul Absolut” – Mihai Eminescu a fost asasinat

Mihai Eminescu - 15 ianuarie 1850/15 iunie 1889Un lucru este cert. Eminescu nu suporta politicienii mizerabili – ”fonfii, flecarii, găgăuţii, guşaţii, bâlbâiții, canaliile”, etc. Datorită contribuției, verticalitații și devotamentului  pentru susținerea românismului în spațiul dintre Nistru-Tisa a fost catalogat de Petre Țuțea cu formula ”Român Absolut”, formulă ce definește perfect și pe bună dreptate un om ce nu accepta compromisuri politice pe spinarea românului simplu, un român ce și-a modelat trăirile și națiunea în versuri  – cu dragoste și talent. Prietenii lui ETERNI au fost Natura-Universul și Neamul Românesc.  Eminescu este cel mai stabil punct de referință  în cultura românească , este exemplul perfect al omului ce a avut acces la nemurire. Dacă doriți să vedeți cât de actual este Mihai Eminescu, dacă doriți să înțelegeți de ce opera lui Eminescu e completă, citiți sau recitiți măcar ultima parte din ”Scrisoarea a-III-a”(vezi versuri mai jos). Apoi încercați să interpretați aceste versuri având în față imaginea Parlamentului României. Cu creionul în mână, notați pe o foaie albă  de hârtie – cât mai mic ca să încapă toți, numele jigodiilor din această instituție. Imediat veți avea răspunsul la multe întrebări care vă macină. Nu uitați să folosiți totuși peticul de hârtie la prima necesitate fiziologică mai serioasă. Foto credit: Florin Lupu

—————————————————————————————————————————
De-aşa vremi se-nvredniciră cronicarii şi rapsozii;
Veacul nostru ni-l umplură saltimbancii şi irozii…
În izvoadele bătrâne pe eroi mai pot să caut;
Au cu lira visătoare ori cu sunete de flaut
Poţi să-ntâmpini patrioţii ce-au venit de-atunci încolo?
Înaintea acestora tu ascunde-te, Apollo!
O, eroi! care-n trecutul de măriri vă adumbriseţi,
Aţi ajuns acum de modă de vă scot din letopiseţ,
Şi cu voi drapându-şi nula, vă citează toţi nerozii,
Mestecând veacul de aur în noroiul greu al prozii.
Rămâneţi în umbră sfântă, Basarabi şi voi Muşatini,
Descălecători de ţară, dătători de legi şi datini,
Ce cu plugul şi cu spada aţi întins moşia voastră
De la munte pân’ la mare şi la Dunărea albastră.

Au prezentul nu ni-i mare? N-o să-mi dea ce o să cer?
N-o să aflu într-ai noştri vre un falnic juvaer?
Au la Sybaris nu suntem lângă capiştea spoielii?
Nu se nasc glorii pe stradă şi la uşa cafenelii,
N-avem oameni ce se luptă cu retoricele suliţi
În aplauzele grele a canaliei de uliţi,
Panglicari în ale ţării, care joacă ca pe funii,
Măşti cu toate de renume din comedia minciunii?
Au de patrie, virtute, nu vorbeşte liberalul,
De ai crede că viaţa-i e curată ca cristalul?
Nici visezi că înainte-ţi stă un stâlp de cafenele,
Ce îşi râde de-aste vorbe îngânându-le pe ele.
Vezi colo pe uriciunea fără suflet, fără cuget,
Cu privirea-mpăroşată şi la fălci umflat şi buget,
Negru, cocoşat şi lacom, un izvor de şiretlicuri,
La tovarăşii săi spune veninoasele-i nimicuri;
Toţi pe buze-având virtute, iar în ei monedă calpă,
Chintesenţă de mizerii de la creştet până-n talpă.
Şi deasupra tuturora, oastea să şi-o recunoască,
Îşi aruncă pocitura bulbucaţii ochi de broască…
Dintr-aceştia ţara noastră îşi alege astăzi solii!
Oameni vrednici ca să şază în zidirea sfintei Golii,
În cămeşi cu mâneci lunge şi pe capete scufie,
Ne fac legi şi ne pun biruri, ne vorbesc filosofie.
Patrioţii! Virtuoşii, ctitori de aşezăminte,
Unde spumegă desfrâul în mişcări şi în cuvinte,
Cu evlavie de vulpe, ca în strane, şed pe locuri
Şi aplaudă frenetic schime, cântece şi jocuri…
Şi apoi în sfatul ţării se adun să se admire
Bulgăroi cu ceafa groasă, grecotei cu nas subţire;
Toate mutrele acestea sunt pretinse de roman,
Toată greco-bulgărimea e nepoata lui Traian!
Spuma asta-nveninată, astă plebe, ăst gunoi
Să ajung-a fi stăpână şi pe ţară şi pe noi!
Tot ce-n ţările vecine e smintit şi stârpitură,
Tot ce-i însemnat cu pata putrejunii de natură,
Tot ce e perfid şi lacom, tot Fanarul, toţi iloţii,
Toţi se scurseră aicea şi formează patrioţii,
Încât fonfii şi flecarii, găgăuţii şi guşaţii,
Bâlbâiţi cu gura strâmbă sunt stăpânii astei naţii!

Voi sunteţi urmaşii Romei? Nişte răi şi nişte fameni!
I-e ruşine omenirii să vă zică vouă oameni!
Şi această ciumă-n lume şi aceste creaturi
Nici ruşine n-au să ieie în smintitele lor guri
Gloria neamului nostru spre-a o face de ocară,
Îndrăznesc ca să rostească pân’ şi numele tău… ţară!

La Paris, în lupanare de cinismu şi de lene,
Cu femeile-i pierdute şi-n orgiile-i obscene,
Acolo v-aţi pus averea, tinereţele la stos…
Ce a scos din voi Apusul, când nimic nu e de scos?

Ne-aţi venit apoi, drept minte o sticluţă de pomadă,
Cu monoclu-n ochi, drept armă beţişor de promenadă,
Vestejiţi fără de vreme, dar cu creieri de copil,
Drept ştiinţ-având în minte vre un vals de Bal-Mabil,
Iar în schimb cu-averea toată vrun papuc de curtezană…
O, te-admir, progenitură de origine romană!

Şi acum priviţi cu spaimă faţa noastră sceptic-rece,
Vă miraţi cum de minciuna astăzi nu vi se mai trece?
Când vedem că toţi aceia care vorbe mari aruncă
Numai banul îl vânează şi câştigul fără muncă,
Azi, când fraza lustruită nu ne poate înşela,
Astăzi alţii sunt de vină, domnii mei, nu este-aşa?
Prea v-aţi atătat arama sfâşiind această ţară,
Prea făcurăţi neamul nostru de ruşine şi ocară,
Prea v-aţi bătut joc de limbă, de străbuni şi obicei,
Ca să nu s-arate-odată ce sunteţi – nişte mişei!
Da, câştigul fără muncă, iată singura pornire;
Virtutea? e-o nerozie; Geniul? o nefericire.

Dar lăsaţi măcar strămoşii ca să doarmă-n colb de cronici;
Din trecutul de mărire v-ar privi cel mult ironici.
Cum nu vii tu, Ţepeş doamne, ca punând mâna pe ei,
Să-i împarţi în două cete: în smintiţi şi în mişei,
Şi în două temniţi large cu de-a sila să-i aduni,
Să dai foc la puşcărie şi la casa de nebuni!

———————————————————————————————————————-
In preajma zilei simbolice de nastere a lui Mihai Eminescu (cea reala fiind 20 decembrie, dar a fost trecut in acte la 15 ianuarie), profesorul Nicolae Georgescu, eminescolog cu state vechi, ofera cateva date despre cercetarea sa asupra personalitatii lui Eminescu.
Jurnalul National: Domnule Nicolae Georgescu, sunteti un eminescolog recunoscut. Vorbiti-ne despre descoperirile facute de dumneavoastra in domeniu.
Nicolae Georgescu: Ca bibliotecar la Academia Romana, prima descoperire facuta de mine, care m-a obsedat si pe care am verificat-o cativa ani prin toata presa timpului si in toate documentele de arhiva pe care le-am avut la dispozitie, a fost importanta zilei de 28 iunie 1883 in viata lui Mihai Eminescu. Aici lumea noteaza lapidar ca in aceasta zi Eminescu a innebunit si au urmat sase ani de calvar, de chin, de incercari de a reveni in viata culturala, asa-numitii ani negri din viata lui Eminescu. Ei bine, aceasta zi de 28 iunie 1883 este o zi importanta a istoriei si politicii Romaniei moderne. In aceasta zi, Austro-Ungaria a rupt relatiile diplomatice cu Romania timp de 48 de ore, Germania ameninta cu razboiul, prin Bismark, care trimite o telegrama lui Carol I. Societatea Carpatii este desfiintata in aceeasi zi, a fost expulzat din tara Emil Galli, directorul ziarului Independance Roumaine, care a creat scandalul diplomatic ce sta la baza tuturor aceste evenimente, a fost expulzat Zamfir C. Arbore, au fost devastate sediile unor societati nationale, s-a pornit proces ardelenilor. In aceasta zi trebuia de fapt sa se semneze tratatul secret de alianta dintre Romania si Tripla Alianta formata din Austro-Ungaria, Germania si Italia. Noi tinem minte dintre toate aceste evenimente doar ca a innebunit Eminescu. Nebunia lui Eminescu nu mai este accident privit in seria evenimentelor petrecute in acea zi, si cand stii despre acest tratat secret de alianta, intelegi mult mai bine sorgintea nebuniei lui. Ce voia acest tratat? Ca Romania sa se orienteze politic spre Austro-Ungaria in primul rand. Cu alte cuvinte, Romania nu mai putea sa-si revendice Ardealul. Acest tratat, care a fost semnat in septembrie 1883, muta lupta ardelenilor in Ardeal. Bucurestiul era de 10 ani dominat cultural de ardeleni, care, pe langa cultura, stiinta si administratie, ridicau puternic vocea pentru eliberarea Ardealului, pentru drepturile romanilor care erau asupriti de unguri… Or, tratatul le interzice brusc sa protesteze in Bucuresti pentru eliberarea Ardealului. Ioan Slavici fuge din Bucuresti in 1883 si intemeiaza Tribuna (1884), in jurul ei se organizeaza primele lupte pentru Ardeal. Si timp de 10 ani se va desfasura Miscarea memorandista, incheiata, dupa cum se stie, la 1894 cu procesul bine cunoscut. Ziua de 28 iunie este deci ziua mutarii luptei lor in Ardeal. Conditia semnarii tratatului era deci amortirea vocii pentru Ardeal in Bucuresti. “Directiva de sus” s-a reverberat in diferite moduri la nivel cultural. Declararea nebuniei lui Mihai Eminescu este unul dintre ele.

Declararea? In sensul ca nu era cu adevarat nebun?

Iata cum este cu aceasta declarare. Stirea despre boala lui Eminescu apare in ziarul Romanul cu care Eminescu polemiza, la 29 iunie, ziarele sunt antedatate, deci chiar la 28 aparea ziarul de la 29 iunie. “Aflam ca Domnul Mihai Eminescu…” Stirea va fi confirmata de Timpul peste trei zile, “Unul dintre redactorii acestei foi a incetat a mai lua parte la redactiune, atins fiind in mod subit de o grava boala”, asa suna. Deci, este un anunt de destituire, nu mai face parte din redactie. Exista insa un consens in epoca: un om atins de nebunie nu mai are voie sa faca parte din nici o functie publica, or Mihai Eminescu avea o functie publica foarte importanta, fusese in 1881-1882 redactorul-sef al ziarului Timpul, care era organul oficial al Partidului Conservator. Iar Maiorescu spune clar atunci cand se organizeaza Partidul Conservator: “Cei 10 capi ai lui, si al 11-lea, domnul Mihai Eminescu, redactor la ziarul Timpul”.

Se poate spune ca Eminescu a fost o victima politica?

Fara nici o indoiala. Eminescu a avut sase ani la rand de lupta pentru a reveni in atentie, nu a avut nici pe departe paralizie generala cum s-a spus, n-a avut sifilis. A fost dupa aceea arestat. Eminescu a fost arestat de Politia Romana de opt ori! In diverse contexte: a fost luat din teatre, de pe strada, din berarii. Dupa ce se indragosteste si vine de la Viena in Bucuresti, este trimis la Iasi. Pe urmele lui la Iasi a fost trimis seful Politiei Romane, Radu Mihail. Eminescu era urmarit in primul rand de agentii austro-ungari, sunt rapoartele lor gasite in arhiva, apoi de agenti romani. Era un om foarte incomod prin activitatea lui ziaristica.
Eminescu a atras una dintre cele mai complexe manevre de dezinformare si intoxicare specifice domeniului serviciilor speciale. Posteritatea sa a fost deformata si manevrata de toate regimurile politice care s-au succedat in Romania. Restabilirea adevarului despre Eminescu este o datorie de onoare a breslei ziaristilor. Ca multi alti ziaristi, Eminescu a intrat in malaxorul aparatului represiv al politiei politice si a devenit o problema si o afacere de Stat.

Cea mai insemnata parte a activitatii sale a fost dedicata gazetariei si politicii. Din 1876 devine ziarist profesionist – ocupatia sa principala pana la sfarsitul vietii. Debuteaza la Curierul de Iasi apoi, in 1877 este redactor la Timpul, din 1880 redactor sef si redactor pe politica pana in1883. In mod brutal, in iunie 1883, munca sa este intrerupta si este introdus cu forta intr-un ospiciu. Politia, sub comanda Puterii de stat, il transforma astfel pe Eminescu intr-unul dintre primii detinuti politici ai statului modern roman. Oricum, este primul ziarist caruia i se pune calus in gura in aceasta maniera dura. Metoda va fi perfectionata sub comunism.
Conservator

Eminescu isi asuma ca pe o profesiune de credinta lupta pentru Romania, amendand atat liberalii cat si conservatorii pentru politica de cedare in interesul marelui capital in chestiuni arzatoare ale timpului. Scria vibrant, scria cu patos dar si cu rigoare, scria cu o forta devastatoare. Maiorescu noteaza – “Eminescu s-a facut simtit de cum a intrat in redactie prin universul de idei al culturii ce acumulase singur, prin logica si verba”. “Stapan pe limba neaosa” si cu o “neobisnuita caldura sufleteasca”, Eminescu insufletea dezbaterea publica si totodata izbea necrutator “iresponsabilitatile factorilor politici, afacerismele, demagogia si logoreea paturii superpuse”. Pe scurt, un ziarist de marca, o voce puternica, un spirit radical si incomod. Mihai Eminescu avea o functie publica foarte importanta ca redactor-sef al ziarului Timpul, care era organ oficial al Partidului Conservator. Maiorescu – la organizarea Partidului Conservator – a aratat clar pozitia lui Eminescu: “Cei 10 capi ai lui, si al 11-lea, domnul Mihai Eminescu, redactor la ziarul Timpul”.
De la Nistru pan la Tisa

Eminescu duce campanii de presa dedicate chestiunii Basarabiei, critica aspru Parlamentul pentru instrainarea Basarabiei, este intransigent atat fata de politica de opresiune tarista (,,o adanca barbarie”) cat si fata de cea a Imperiului Austro-Ungar si, totodata, isi acuza colegii, fruntasii conservatori, ca participa la infiintarea de institutii bancare in scop de specula. Situatia sa la ziar devine critica in 1880, mai ales dupa ce ataca proiectul de program al Partidului Conservator, lansat de Maiorescu, in care acesta pleda pentru subordonarea intereselor Romaniei si sacrifica romanii aflati sub puterea Imperiului Austro-Ungar. Cata vreme guvernele de la Budapesta ii oprima pe romani, ingradind accesul la scoala si Biserica, blocand cultivarea limbii materne – apropierea de Imperiu nu este posibila si nici recomandabila, avertiza jurnalistul.
Lovit la Timpul

Viena insa atrage ca un magnet si conservatorii se cupleaza cu liberalii – ,,la ciolan”, cum ar zice azi Ion Cristoiu. P.P Carp, inalt fruntas conservator, devine ambasador al liberalilor la Viena si cere sa i se puna surdina lui Eminescu (intr-o scrisoare catre Titu Maiorescu ii atrage atentia: “si mai potoliti-l pe Eminescu!”). Scarbit, acesta protesteaza: ,,Suntem barbati noi sau niste fameni, niste eunuci caraghiosi ai marelui Mogul. Ce suntem, comedianti, saltimbanci de ulita sa ne schimbam opiniile ca pe camasi si partidul ca cizmele?”. Ca urmare, in noiembrie 1881 Eminescu este inlocuit de la conducerea Timpului, este retrogradat, iar noul redactor-sef il ataca pe Eminescu in chiar ziarul pe care acesta il condusese.
Societatea Carpatii – serviciul secret roman al Daciei Mari

In 1882, Eminescu participa la fondarea unei organizatii cu caracter conspirativ, inscrisa de fatada ca un ONG de azi – Societatea Carpatii. Societatea isi propunea – conform Statutului, sa sprijine orice,,intreprindere romaneasca”. Se avea insa in vedere situatia romanilor din Imperiul Austro-Ungar. Considerata subversiva de serviciile secrete vieneze, organizatia din care facea parte Eminescu este atent supravegheata. Sunt infiltrati agenti in preajma lui Eminescu, inclusiv in redactie. Manifestarile organizate de “Societatea Carpatii” ingrijorau in mod deosebit reprezentanta diplomatica a Austro-Ungariei in Romania. ,,Societatea Carpatii” era un adevarat partid secret de rezerva, cu zeci de mii de membri, care milita pe fata pentru ruperea Ardealului de Imperiul Austro-Ungar si alipirea la tara, dar executa si actiuni conspirative.
Urmarit de spionii Austro-Ungariei

Intr-o nota informativa secreta din 7 iunie 1882, redactata de ministrul plenipotentiar al Austro-Ungariei la Bucuresti, Ernst von Mayr, catre ministrul Casei imperiale si ministrul de Externe din Viena se raporta: “Societatea Carpatii” a tinut la 4 iunie o sedinta publica, careia i-a precedat o consfatuire secreta. Despre aceasta am primit din sursa sigura (ceea ce inseamna nota unui agent infiltrat in organizatie – n.n.) urmatoarele informatii: subiectul consfatuirii a fost situatia politica.

S-a convenit acolo sa se continue lupta impotriva Monarhiei austro-ungare, dar nu in sensul de a admite existenta unei ,,Romanii iredente”. Membrilor li s-a recomandat cea mai mare precautie. Eminescu, redactorul principal al ziarului “Timpul”, a facut propunerea de a se incredinta studentilor transilvaneni de nationalitate romana, care pentru instruirea lor frecventeaza institutiile de invatamant de aici, sarcina pe timpul vacantei lor in patrie, sa contribuie la formarea opiniei publice in favoarea unei ,,Dacii Mari”. Sacareanu, redactorul adjunct de la “Romana libera”, a dat citire mai multor scrisori din Transilvania adresate lui, potrivit carora romanii de acolo ii asteapta cu bratele deschise pe fratii lor”. (Arhivele St. Buc., Colectia xerografii Austria, pach. CCXXVI/1, f.189-192, Haus – Hof – und Staatsarchiv Wien, Informationsburo, I.B.- Akten, K.159)
Tradatorii

Un alt un raport confidential catre Kalnoky, ministrul de Externe al Austro- Ungariei, informa despre o alta adunare a ,,Societatii Carpatii”, din care rezulta ca un anume Lachman, redactor la ziarul “Bukarester Tageblatt” si foarte activ spion austriac, avea ca sarcina urmarirea pas cu pas mai ales a lui Eminescu. In contextul notei informative se mai numeste un agent din vecinatatea imediata a lui Eminescu, care ar fi putut fi chiar vicepresedintele “Societatii Carpatii”, despre care se scrie negru pe alb ca este nici mai mult nici mai putin decat spion austriac. (Numele acestuia reapare ulterior in procesul verbal adresat de comisarul Niculescu cu ocazia arestarii lui Eminescu: “informat de d.d. G. Ocasanu si V. Siderescu ca amicul lor d-l Mihai Eminescu, redactorul ziarului Timpul, ar fi atins de alienatie mintala”).
Nationalistii, urmariti si de rusi

Eminescu avea o statura publica impresionanta si era perceput drept un cap al conservatorismului dar si al luptei pentru unitate nationala, coordonata ulterior printr-o intreaga retea de societati studentesti din orase centre universitare din cuprinsul monarhiei Austro-Ungare. S-a creat un fel de network care avea ca obiectiv direct lupta pentru unitatea politica a romanilor. Pe langa ,,Societatea Carpatii”, au mai aparut la Budapesta Societatea “Petru Maior”, la Viena “Romania juna”, la Cernauti “Junimea”,”Dacia”, “Bucovina si Moldova”, in Transilvania societatea “Astra” si, in vechea Romanie, “Liga pentru unitatea culturala a tuturor romanilor in vechea Romanie”, care avea filiale inculsiv la Paris. Toate aceste organizatii se aflau in obiectivul serviciilor secrete ale Rusiei tariste si Austro- Ungariei, fiind intens infiltrate si supravegheate. Colectia arhivelor politice vieneze cuprinde numeroase rapoarte similare cu notele informative care priveau activitatea lui Eminescu, considerat un lider primejdios.
Incomodul Eminescu

Baronul von Mayr, ambasadorul Austro-Ungariei la Bucuresti, il insarcinase pe F. Lauchman in acest sens: ,,Eminescu este in permanenta urmarit de F. Lachman, agent austro-ungar care avea sub observatie miscarea “iridenta” a ardelenilor din Bucuresti si ale carui rapoarte sunt astazi cunoscute”. O nota informativa a baronului von Mayr denunta articolul lui Eminescu din “Timpul”, privitor la expansiunea catolicismului in Romania. In 1883, Eminescu realizeaza un tablou al maghiarizarii numelor romanesti in Transilvania si il ridiculizeaza pe regele Carol I pentru lipsa sa de autoritate. Condamna guvernul liberal pentru politica externa si interna, denunta cardasia conservatorilor cu liberalii si devine o povara incomoda pentru toata lumea. Tiradele si intransigenta sa deranjau pe toata lumea. Eventualitatea ca acesta sa devina candva parlamentar – ca multi alti ziaristi, ar fi fost nefasta pentru puterile externe din jurul Romaniei, deoarece ar fi putut genera un curent politic ostil si neconvenabil intereselor acestora.
Stia ca i se pregateste ceva

Eminescu este informat si simte ca i se pregateste ceva. In 28 iunie 1883 se strange latul. Este luat pe sus de politie si bagat cu forta la ospiciu. Sunt incalcate desigur toate normele legale si i se insceneaza unul dintre cele mai murdare procese de defaimare si lichidare civila, la care au participat inclusiv “apropiati” interesati prin diferite mijloace. Ziua de 28 iunie 1883 este o zi foarte importanta pentru istoria si politica Romaniei nu doar datorita arestarii lui Eminescu. Exact in aceasta zi, Austro-Ungaria a rupt relatiile diplomatice cu statul roman timp de 48 de ore, iar von Bismark i-a trimis o telegrama lui Carol I, prin care Germania ameninta cu razboiul. In cursul verii, Imperiul Austro-Ungar a executat manevre militare in Ardeal, pentru intimidarea Regatului Romaniei, iar presa maghiara perorase pe tema necesitatii anexarii Valahiei. Imparatul Wilhelm I al Germaniei a transmis de asemenea o scrisoare de amenintari, in care soma Romania sa intre in alianta militara, iar Rusia cerea, de asemenea, satisfactii.
Interzis si internat

Guvernul a desfiintat “Societatea Carpatii” chiar la cererea reprezentantului Austro-Ungariei la Bucuresti, baronul Von Mayr, cel care se ocupa cu spionarea lui Eminescu. Odata cu arestarea si internarea la balamuc a lui Eminescu au fost organizate razii si perchezitii ale sediului “Societatii Carpatii” au fost devastate sediile unor societati nationale, au fost expulzate persoane aflate pe lista neagra a Vienei si au fost intentate procese ardelenilor. Exact in aceasta zi trebuia de fapt sa se semneze Tratatul secret de alianta dintre Romania si Tripla Alianta, formata din Austro-Ungaria, Germania si Italia. Tratatul insemna aservirea Romaniei Austro-Ungariei in primul rand, ceea ce excludea revendicarea Ardealului. Bucurestiul era dominat de ardeleni, care, ridicau vocea din ce in ce mai puternic pentru eliberarea Ardealului, pentru drepturile romanilor asupriti de unguri. Eminescu era in centrul acestor manifestari. Tratatul urma sa interzica brusc orice proteste pentru eliberarea Ardealului, iar conditia semnarii tratatului era anihilarea revendicarii Ardealului de la Bucuresti.
Suprimarea incepe de la 33 de ani

“Directiva de sus” s-a aplicat la diferite nivele. Declararea nebuniei lui Mihai Eminescu este unul dintre ele. Asa-zisele “interese de stat” l-au nimicit pe tanarul redactor – potentiala mare figura politica a Romaniei Mari, tocmai in anul cand implinea 33 de ani, varsta jertfei lui Ioan Botezatorul si a lui Iisus. Tratatul a fost semnat pana la urma in septembrie 1883, ceea ce a mutat lupta ardelenilor in Ardeal. Ce urmeaza in anii urmatori este un cosmar – bine regizat, in care rolurile sunt asumate de personajele politice ale vremii. Distrugerea lui Eminescu este deliberata si va duce la moartea sa. Politia i-a sigilat casa, Maiorescu i-a ridicat manuscrisele si toate documentele – cica sa nu fie distruse – depunandu-le la Academie dupa ani buni. Eminescu nu si-a mai vazut niciodata corespondenta, cartile, notele. In manuscrisele din acei ani, cele care au scapat nedistruse de Maiorescu sunt insemnari derutante, care arata nivelul la care era hotarat sa actioneze Eminescu ca lider al “Societatii Carpatii”. Planurile lui Eminescu vizau contracararea consecintelor unei aliante a Casei Regale din Romania cu lumea germana, proiecte cu adevarat “subversive”, mergand pana la o rasturnare a lui Carol. Este usor de inteles ca actiunile sale au fost dejucate prin metodologia tipica a “masurilor active” specifice serviciilor secrete de acum dar si de atunci. Nimic nou sub soare pe campul “operativ”.
Otravit cu mercur

Se lanseaza zvonul nebuniei inexplicabile, se insista pe activitatea sa poetico-romantica, se inventeaza povestea unei boli venerice. Este apoi otravit lent cu mercur, sub pretextul unui pretins tratament contra sifilisului, este batut in cap cu franghia uda, i se fac bai reci in plina iarna, este umilit si zdrobit in toate felurile imaginabile. Nu mai are unde sa scrie, se resemneaza cu situatia sa de condamnat politic si isi asuma destinul – nu fara insa a lupta pana in ultima clipa. In 1888, Veronica Micle reuseste sa il aduca pe Eminescu la Bucuresti, unde urmeaza o colaborare anonima la cateva ziare si reviste, iar apoi, la 13 ianuarie 1889, ultimul text ziaristic al lui M. Eminescu: o polemica ce va zgudui guvernul, rupand o coalitie destul de fragila, de altfel, a conservatorilor (care luasera, in fine, puterea) cu liberalii. Repede se afla, insa, ca autorul articolului in chestiune este “bietul Eminescu”. Si tot atat de repede acesta este cautat, gasit si internat din nou la balamuc, in martie 1889. Astfel, Eminescu este scos complet din circuit, iar opera sa politica pusa la index. Defaimarea sa nu a incetat nici astazi, la mai bine de 120 de ani de la uciderea sa. Adevarate campanii continua si azi. I se fac rechizitorii si procese de intentie si este denigrat de anti-romani.
Eminescu nu a fost nebun

Abia recent s-a dovedit, prin contributia unor specialisti in medicina legala – cum este Vladimir Belis, fost director al Institutului de Medicina Legala, sau cu aportul doctorului Vuia, ca mitul bolilor sale a fost o intoxicare de cea mai joasa speta.

Punand cap la cap toate dovezile stranse ani de zile, Ovidiu Vuia scrie: “Concluziile mele, ca medic neuropsihiatru, cercetator stiintific, autor a peste 100 de lucrari din domeniul patologiei creierului, sunt cat se poate de clare. Eminescu nu a suferit de lues si nu a avut o dementa paralitica”. Lui Eminescu i s-a facut autopsia in ziua de 16 iunie 1889, existand un raport depus la Academie, nesemnat insa. Creierul sau, dupa autopsie, s-a constatat ca are 1495 de grame, aproape cat al poetului german Schiller. Iar apoi este “uitat” pe fereastra, in soare. Creierul sau era o dovada stanjenitoare a falsitatii teoriei sifilisului – deoarece aceasta boala mananca materia cerebrala. In manualele de astazi continua prezentarea deformata a adevarului in ce il priveste pe Eminescu. Insa propagarea operatiunii de dezinformare in care cad multi, din necunostinta de cauza, este inceputa de pe vremuri de serviciile secrete al Austro-Ungariei si continuata apoi de dusmanii Romaniei. “Tinta” Eminescu inca preocupa diferite cancelarii si “grupuscule elitiste” – in fapt extensii ale unor grupuri de putere care isi perpetueaza misiunea de destructurare a valorilor simbolice ale Romaniei.

 Sursa: http://www.mihai-eminescu.net/adevarul-despre-eminescu/

Descoperiri arheologice – Bălăbănești

De-a lungul timpului s-au făcut numeroase cercetări arheologice pe raza comunei Bălăbănești. Centrul de Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie – SCIVA confirmă acest fapt și precizează autorii acestor lucrări. Mai jos vă prezentăm numele celor care au cercetat zone din sudul Moldovei, inclusiv localitatea noastră.
Constantin Buzdugan și Ghenuță Coman,  “Pumnale hallstattiene tîrzii descoperite în Moldova”
Ion T. Dragomir,  “Noi descoperiri arheologice de obiecte de aramă şi de bronz în regiunea de sud a Moldovei”
Ghenuță Coman (Murgeni),  “Cercetări arheologice în sudul Moldovei cu privire la secolele V – XI”
Sursa: http://www.cimec.ro/Arheologie/SCIVA/tomurile%201-35/Sumar.htm
Alte menționări privind descoperiri pe teritoriul comunei am găsit în arhiva repertoriului arheologic al României a Institutului de Arheologie “Vasile Pârvan”.
Bursucani - descoperiri arheologiceÎntr-o notă referitoare la satul Bursucani, este evidențiat faptul că s-au făcut cercetări în două zone. Primele cercetări s-au realizat la S de sat, pe dealul Uliului, în dreptul km 76 de pe șosea unde s-au descoperit bucăți de pământ ars și cioburi din Epoca Fierului. Deasemeni, la SE de sat, pe locul numit Brăiești, la NNV de fântâna Brăieștilor, înspre valea Teilor, s-au descoperit fragmente ceramice din Epoca Migrațiilor. Ambele recunoașteri sunt atribuite arheologului Mircea Petrescu -Dâmbovița – 1939. (Notă: Mircea Petrescu – Dâmbovița, născut la Galați 21 mai 1915, este istoric și arheolog, membru titular al Academiei Române).

Sursa:

http://www.cimec.ro/scripts/arh/rar-index/sel.asp?nr=22&NrSel=0&Lang=EN

Majoritatea acestor cercetări vor fi incluse în monografia comunei Bălăbănești. Sperăm să completăm aceste informații cu elemente cât mai precise referitoare la aceste descoperiri pe măsura ce vom avansa cu analiza cercetărilor făcute la Bălăbănești.

La mulți ani! Bălăbănești, prima zi din 2009

O zi de iarnă superbă cu temperaturi acceptabile pentru această perioadă apropiate de zero grade Celsius. Stratul de zăpădă de pe acoperișuri se topește, alunecând zgomotos prin țurloaiele agățate la streșinile caselor. 1 ianuarie este ziua onomastică a tuturor celor ce poartă numele Vasile. La mulți ani Vasile! La mulți ani Vasilica!
—————————————————————————————————————————
Sf Vasile cel MareSfântul Vasile cel Mare  “Pusu-te-a pe tine, Sfinte Vasile, Dumnezeu-Cuvantul, tarie buna Bisericii Sale, cel ce cu tunetul cuvintelor tale amutesti gurile ereticilor; iar noi credinciosii, bucurandu-ne, cantam lui Dumnezeu: Aliluia!”
Părintele nostru Vasilie cel Mare a trăit între anii 330-379, în vremea Sfântului și marelui împarat Constantin până în zilele împaratului Valens, cel căzut în rătăcirea lui Arie. S-a născut în Cezareea Capadochiei, din părinți drept credincioși și înstăriți, Emilia și Vasilie, tatăl său fiind un luminat dascăl în cetate.
Continuare: http://www.sfantulvasilecelmare.info/


Acces brosura de prezentare monografie

Meteo Bălăbănești

Vă dorim o zi plăcută
January 2009
M T W T F S S
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031